Danh sách tổng hợp

Thuốc Oxytetracyclin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxytetracyclin là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Oxytetracyclin hydrochlorid. Các biệt dược Posicycline

Thuốc Rifamycine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rifamycine là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Rifamycine sodium. Các biệt dược Otofa,

Thuốc Hyaluronate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hyaluronate là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Sodium hyaluronate. Các biệt dược Hameron Eye drops

Thuốc Tetrahydrozoline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tetrahydrozoline là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Tetrahydrozoline hydrochloride. Các biệt dược Tetrahydrozolin 0,05%

Thuốc Hexamidine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hexamidine là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Hexamidine di-isetionate. Các biệt dược Desomedin

Thuốc Oxybuprocaine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxybuprocaine là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Oxybuprocaine.. Các biệt dược Nevesine

Thuốc Carboxymethyl Cellulose: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Carboxymethyl Cellulose là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Carboxymethylcellulose sodium. Các biệt dược Refresh Plus

Thuốc Azapentacene: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Azapentacene là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Azapentacene polysulfonate Na. Các biệt dược Quinax

Thuốc Brimonidine Tartrate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Brimonidine Tartrate là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Brimonidine Tartrate. Các biệt dược Alphagan; Alphagan P; Brimonidine tartrate;Combigan

Thuốc Lodoxamide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lodoxamide là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Lodoxamide tromethamine. Các biệt dược Alomide