Danh sách tổng hợp

Thuốc Glucose 10% 500ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Glucose 10% 500ml Thùng 20 chai SĐK VD-25876-16. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose

Thuốc Lactated Ringers solution for intravenous infusion: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Lactated Ringers solution for intravenous infusion Chai 500ml SĐK VN-14668-12. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Ringer lactat

Thuốc Glucose 30% 500ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Glucose 30% 500ml Chai 500ml SĐK VD-23167-15. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose

Thuốc Glucose 5% 100ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Glucose 5% 100ml T/80 SĐK VD-28252-17. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose

Thuốc Glucose 20% 250ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Glucose 20% 250ml T/30 SĐK VD-12492-10. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose

Thuốc Glucose 10% 250ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Glucose 10% 250ml Chai 250ml, dung dịch tiêm truyền, tiêm truyền tĩnh mạch SĐK VD-25876-16. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose

Thuốc Lactated ringer s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Lactated ringer s Thùng 25 chai 500ml dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch SĐK VD-25377-16. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Ringer lactat

Thuốc Glucose- BFS: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucose- BFS Hộp 4 vỉ. Vỉ 5 ống x 5ml SĐK VD-22025-14. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose

Thuốc Glucose 20 % 500 ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Glucose 20 % 500 ml Chai 500 ml, tiêm TM SĐK VD-12492-10 kèm công văn số 25467/QLD-DK ngày 27/12/2016 v/v gia hạn hiệu lực SĐK thuốc. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose

Thuốc Glucose 10%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucose 10% T/20 SĐK VD-25876-16. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose