Danh sách tổng hợp

Thuốc Kunitaxel: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Kunitaxel Hộp 1 lọ 16,67ml SĐK VN2-189-13. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Paclitaxel 100mg/16,67ml

Thuốc Otiden 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Otiden 10 Hộp 1 lọ x 5ml, dung dịch tiêm SĐK VD-11523-10. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Epirubicin hydroclorid 10mg

Thuốc Kosoma: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Kosoma Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-6701-08. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate
Hình ảnh Thuốc DYLMOLEN

Thuốc DYLMOLEN: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc DYLMOLEN Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VD-13649-10. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Thymomodulin 80mg
Hình ảnh Thuốc Larrivey

Thuốc Larrivey: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Larrivey Hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK QLĐB-442-14. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Bicalutamide 50 mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Zoladex: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zoladex Hộp 1 bơm tiêm có thuốc SĐK VN-20226-17. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Goserelin (dưới dạng goserelin acetat) 3,6mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Tarceva: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tarceva Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN2-582-17. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Erlotinib (dưới dạng Erlotinib HCl) 100mg

Thuốc Tamoxifen Sandoz 10mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Tamoxifen Sandoz 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20583-17. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Tamoxifen (dưới dạng Tamoxifen citrate) 10mg

Thuốc Tamoxifen Sandoz 20mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Tamoxifen Sandoz 20mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20584-17. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Tamoxifen (dưới dạng Tamoxifen citrate) 20mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Tagrisso: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tagrisso Hộp 3 vỉ x10 viên SĐK VN3-35-18. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Osimertinib 40mg