Danh sách tổng hợp

Thuốc Beclometasone dipropionate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Beclometasone dipropionate là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Beclometasone dipropionate. Các biệt dược

Thuốc Erdosteine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Erdosteine là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Erdosteine. Các biệt dược Vectrine

Thuốc Indacaterol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Indacaterol là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Indacaterol maleat. Các biệt dược Onbrez Breezhaler

Thuốc Roflumilast: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Roflumilast là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Roflumilast. Các biệt dược Daxas;Copdumilast

Thuốc Terpin hydrat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terpin hydrat là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Terpin hydrate. Các biệt dược

Thuốc Ipratropium bromid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ipratropium bromid là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Bromhexin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bromhexin là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Bromhexin hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Salmeterol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Salmeterol là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Myrtol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Myrtol là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Myrtol 120mg. Các biệt dược Comyrtol

Thuốc Montelukast: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Montelukast là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Montelukast. Các biệt dược Movabis,Breathezy 4