Danh sách tổng hợp

Thuốc Human Albumin Baxter 200g/l: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Human Albumin Baxter 200g/l Hộp 1 chai 50ml SĐK QLSP-0701-13. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Human albumin

Thuốc Human Albumin Baxter 200g/l: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Human Albumin Baxter 200g/l Hộp 1 chai 50ml, Dung dịch tiêm truyền, Tiêm truyền tĩnh mạch SĐK QLSP-0701-13. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Human albumin

Thuốc Human Albumin Baxter: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Human Albumin Baxter Hộp 1 chai 50ml,Dung dịch tiêm truyền,Tiêm truyền tĩnh mạch SĐK QLSP-0701-13. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Human albumin

Thuốc Huhylase Injection 1500UI: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Huhylase Injection 1500UI H/10 SĐK VN-14722-12. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Hyaluronidase

Thuốc Human Albumin Baxter Inj 250g/l: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Human Albumin Baxter Inj 250g/l Hộp 1 chai 50ml, Dung dịch tiêm truyền, Tiêm truyền tĩnh mạch SĐK QLSP-0702-13. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Human albumin

Thuốc Human Albumin Baxter: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Human Albumin Baxter Hộp 1 chai 50ml SĐK QLSP-0701-13. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Human albumin

Thuốc Huhylase 1500IU: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Huhylase 1500IU H 10 lọ bột đông khô pha tiêm SĐK VN-14722-12. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Hyaluronidase

Thuốc Fraxiparine 0.3ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fraxiparine 0.3ml H 10 bơm tiêm đóng sẵn x0,3ml Dung dịch tiêm SĐK VN-14178-11. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Nadroparin Calcium

Thuốc Human Albumin 20% 100ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Human Albumin 20% 100ml H 1 chai DD truyền SĐK QLSP-0706-13. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Human Albumin

Thuốc Human Albumin Baxter Inj 200g/l 50ml 1’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Thuốc Human Albumin Baxter Inj 200g/l 50ml 1's Hộp 1 chai 50ml SĐK QLSP-0701-13. Nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần Human albumin