Danh sách tổng hợp

Thuốc Invanz Inj: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Invanz Inj Hộp 1 lọ 15ml chứa 1g bột SĐK VN-20315-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Ertapenem*

Thuốc Moveloxin 400mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Moveloxin 400mg Túi nhôm chứa 1 túi nhựa 250ml SĐK VN-18831-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Moxifloxacin*

Thuốc Imedroxil 500 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Imedroxil 500 mg hộp 1 vỉ x 12 viên SĐK VD-20202-13. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefadroxil

Thuốc Targosid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Targosid Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml SĐK VN-19906-16. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Teicoplanin

Thuốc Tygacil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tygacil Hộp 10 lọ SĐK VN-20333-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Tigecyclin

Thuốc Aziphar: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aziphar Hộp 12gói x 5g SĐK VD-23799-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Azithromycin

Thuốc Ziusa: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ziusa Hộp 1 lọ SĐK VD-26292-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Azithromycin

Thuốc Klacid Forte Tab: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Klacid Forte Tab 0 SĐK VN-19546-16. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Clarithromycin

Thuốc Binozyt 200mg/5ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Binozyt 200mg/5ml Hộp 1 lọ 15ml SĐK VN-14699-12. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Azithromycin

Thuốc pms -Imedroxil 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc pms -Imedroxil 500mg Hộp 01 vỉ x 12 viên SĐK VD-20202-13. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefadroxil