Danh sách tổng hợp

Thuốc Vastalax-10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vastalax-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-9903-10. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Atorvastatin

Thuốc Vastalax-20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vastalax-20 Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-9904-10. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Atorvastatin

Thuốc Gatfatit 20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gatfatit 20 Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-10657-10. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Atorvastatin

Thuốc Sắt oxalat 0,05g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Sắt oxalat 0,05g Lọ 200 viên nén SĐK VNA-4367-01. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Fe II Oxalat

Thuốc Daehwa ticpid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Daehwa ticpid Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-7457-03. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Ticlopidine

Thuốc Deferglob 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Deferglob 500 Hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK VN-21171-18. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Deferasirox 500mg

Thuốc Deséafer 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Deséafer 500 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-30770-18. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Deferasirox 500 mg

Thuốc Duritex: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Duritex Hộp 2 vỉ x 7 viên SĐK VD-30411-18. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Deferasirox 250 mg

Thuốc Zytovyrin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zytovyrin Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-28277-17. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Ezetimib 10 mg

Thuốc Downlipitz 400: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Downlipitz 400 Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên SĐK VD-30552-18. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Bezafibrat 400 mg