Danh sách tổng hợp

Thuốc Mydidocal: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mydidocal Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-30620-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Tolperison hydroclorid 50 mg

Thuốc Cadinesin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cadinesin Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 25 viên, chai 100 viên, chai 200 viên SĐK VD-30890-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Mephenesin 250mg

Thuốc Sismyodine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sismyodine Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30602-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Eperison hydroclorid 50mg

Thuốc Vitaprox: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vitaprox Hộp 1 lọ SĐK VN-20939-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Vecuronium bromid 4mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Degicosid 8: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Degicosid 8 Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30840-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Thiocolchicosid 8mg

Thuốc D-Cotatyl 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc D-Cotatyl 500 Hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 12 viên SĐK VD-30574-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Mephenesin 500 mg

Thuốc Mepheboston 250: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mepheboston 250 Hộp 2 vỉ x 30 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30317-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Mephenesin 250mg
Hình ảnh Thuốc Alprostapint

Thuốc Alprostapint: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alprostapint Hộp 5 ống 1ml SĐK 15103/QLD-KD. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Alprostadil

Thuốc Topxol50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Topxol50 Hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên SĐK VD-30814-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Tolperison hydrochlorid 50 mg

Thuốc Aticolcide 4: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aticolcide 4 Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 30 viên; Hộp 1 chai 60 viên; Hộp 1 chai 100 viên SĐK VD-30301-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Thiocolchicosid 4mg