Danh sách tổng hợp

Thuốc Amiloride hydrochloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amiloride hydrochloride là thuốc gốc nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần chính là Amiloride hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Hydrochlorothiazide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hydrochlorothiazide là thuốc gốc nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần chính là Hydrochlorothiazid. Các biệt dược

Thuốc Mannitol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mannitol là thuốc gốc nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần chính là D-Mannitol. Các biệt dược

Thuốc Hydrochlorothiazid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hydrochlorothiazid là thuốc gốc nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần chính là Hydrochlorothiazid. Các biệt dược HydrochloroThiazid 25mg, HydrochloroThiazid 40mg

Thuốc Furosemide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Furosemide là thuốc gốc nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần chính là Furosemide. Các biệt dược D UIrefar 40mg; Furocemid 20mg/2ml; Fusix

Thuốc Spironolactone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Spironolactone là thuốc gốc nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần chính là Spironolactone. Các biệt dược Diulactone; Verospiron