Danh sách tổng hợp

Thuốc Tigecyclin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tigecyclin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Tigecyclin. Các biệt dược

Thuốc Fenticonazol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fenticonazol là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Fenticonazole nitrate. Các biệt dược

Thuốc Emtricitabin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Emtricitabin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Emtricitabin. Các biệt dược

Thuốc Amoxicilin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amoxicilin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Amoxiciline. Các biệt dược Amitron; Amoxicilin; Amoxfap; Fleming Infection; Euromox

Thuốc Tenofovir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tenofovir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là tenofovir disoproxil fumarat. Các biệt dược

Thuốc Lopinavir + Ritonavir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Lopinavir + Ritonavir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Lopinavir, Ritonavir. Các biệt dược

Thuốc Ritonavir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ritonavir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là ritonavir. Các biệt dược

Thuốc Valganciclovir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Valganciclovir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Valganciclorvir Hydrochloride. Các biệt dược Valcyte

Thuốc Amoxicillin + clavulanate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Amoxicillin + clavulanate là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Amoxicilline trihydrate,clavulanate potassium. Các biệt dược

Thuốc Ampicillin + sulbactam: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Ampicillin + sulbactam là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Ampicillin, sulbactam. Các biệt dược Nerusyn 1,5g;Ambacitam