Danh sách tổng hợp

Thuốc Aescin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aescin là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Aescin. Các biệt dược

Thuốc Aescinate natri: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aescinate natri là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Aescinate natri. Các biệt dược Edevexin; Cadiaescin

Thuốc Amoxicilin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amoxicilin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Amoxiciline. Các biệt dược Amitron; Amoxicilin; Amoxfap; Fleming Infection; Euromox

Thuốc Amoxicillin + clavulanate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Amoxicillin + clavulanate là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Amoxicilline trihydrate,clavulanate potassium. Các biệt dược

Thuốc Ampicillin + sulbactam: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Ampicillin + sulbactam là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Ampicillin, sulbactam. Các biệt dược Nerusyn 1,5g;Ambacitam

Thuốc Aripiprazol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aripiprazol là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Aripiprazole. Các biệt dược Abilify;Ariazol

Thuốc Alfentanil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alfentanil là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Alfentanil. Các biệt dược

Thuốc Adefovir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Adefovir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Adefovir. Các biệt dược

Thuốc Axit Folic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Axit Folic là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Axit folic. Các biệt dược

Thuốc alpha lipoic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc alpha lipoic là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Alpha Lipoic Acid. Các biệt dược