Danh sách tổng hợp

Thuốc Candelong-8: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Candelong-8 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-18564-14. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Candesartan Cilexetil 8 mg

Thuốc Ausulvas 10 Tablet: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Ausulvas 10 Tablet Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-17382-13. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin Calci) 10mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Cancetil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cancetil Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-21075-14. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Candesartan Cilexetil 16mg

Thuốc Losartan/Hydrochlorothi azide Bluefish: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Losartan/Hydrochlorothi azide Bluefish SĐK VN-19104-15. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Losartan kali 50mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

Thuốc Imedipin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Imedipin Hộp 6 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-13826-11. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besylat) 5mg

Thuốc Bidipril: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bidipril Hộp 10 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-11517-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Captopril 25mg

Thuốc Nikethamide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nikethamide Hộp 5 ống x 1ml dung dịch tiêm SĐK VD-10100-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Nikethamide

Thuốc Covergim: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Covergim Hộp 1 vỉ x 30 viên nén dài SĐK VD-10070-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Perindopril erbumine 4mg

Thuốc Agicardi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Agicardi Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-10053-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Bisoprolol fumarat 5mg

Thuốc Agisimva 20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Agisimva 20 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-10066-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Simvastatin 20mg