Danh sách tổng hợp

Thuốc Calcium acetat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Calcium acetat là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là Calcium acetate. Các biệt dược Phosbind

Thuốc Acid zoledronic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Acid zoledronic là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là Acid zoledronic. Các biệt dược Zometa;Reclast

Thuốc Nilotinib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nilotinib là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là Nilotinib. Các biệt dược Tasigna

Thuốc Deferasirox: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Deferasirox là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là Deferasirox. Các biệt dược

Thuốc Ezetimib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ezetimib là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Acid tranexamic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Acid tranexamic là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là Acid tranexamic. Các biệt dược

Thuốc Parnaparin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Parnaparin là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là Parnaparin. Các biệt dược Fluxum;

Thuốc Ferrous sulfate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ferrous sulfate là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là Fe sulfate. Các biệt dược

Thuốc Albumin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Albumin là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là Human albumin. Các biệt dược Human Albumin; Human Albumin Octapharma 20%

Thuốc Etamsylate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Etamsylate là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là Etamsylate. Các biệt dược Cyclonamine; Dicynone 500mg