Danh sách tổng hợp

Thuốc PMS-Montelukast 5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc PMS-Montelukast 5mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-17547-13. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast

Thuốc Singulair 4mg Tab.: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Singulair 4mg Tab. Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VN-20318-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast

Thuốc Ventolin Nebules: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ventolin Nebules Hộp 6 vỉ x 5 ống đơn liều, Dung dịch khí dung, Dùng cho máy khí dung SĐK VN-11572-10; VN-20765-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Salbutamol sulfate

Thuốc Ventolin Inhater: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ventolin Inhater Hộp 1 bình xịt 200 liều, Hỗn dịch xịt qua bình định liều điều áp, Xịt theo đường miệng SĐK VN-18791-15. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Salbutamol sulfate

Thuốc Singulair 5mg (đóng gói tại Merck Sharp & Dohme B.V. Địa chỉ: Waarderweg...

Thuốc Singulair 5mg (đóng gói tại Merck Sharp & Dohme B.V. Địa chỉ: Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem - The Netherlands)) Hộp 2 vỉ x 14 viên, Viên nhai, Uống SĐK VN-20319-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast

Thuốc Singulair (Cơ sở đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd.): Hướng...

Thuốc Singulair (Cơ sở đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd.) Hộp 4 vỉ x 7 viên, Viên nén bao phim, Uống SĐK VN-14267-11 (Có CV gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast

Thuốc Singulair 4mg (đóng gói tại Merck Sharp & Dohme B.V. Địa chỉ: Waarderweg...

Thuốc Singulair 4mg (đóng gói tại Merck Sharp & Dohme B.V. Địa chỉ: Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem - The Netherlands)) Hộp 2 vỉ x 14 viên, Viên nhai, Uống SĐK VN-20318-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast

Thuốc Givet -5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Givet -5 Hộp 28 viên. Viên nén. Uống SĐK VD-14582-11. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast

Thuốc Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml Hộp 6 vỉ x 5 ống, Dung dịch khí dung,Dùng cho máy khí dung SĐK VN-13707-11. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Salbutamol sulfate

Thuốc Ventolin Inh 100 mcg 200 Dose: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Ventolin Inh 100 mcg 200 Dose Hộp 1 bình xịt 200 liều, hỗn dịch Xịt theo đường miệng qua bình định liều điều áp SĐK VN-18791-15. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Salbutamol sulfate