Danh sách tổng hợp

Thuốc Tigecyclin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tigecyclin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Tigecyclin. Các biệt dược

Thuốc Timonacicum: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Timonacicum là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Timonacicum. Các biệt dược Heparegen

Thuốc Tenofovir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tenofovir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là tenofovir disoproxil fumarat. Các biệt dược

Thuốc Tacrolimus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tacrolimus là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Tacrolimus. Các biệt dược

Thuốc tacrolimus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc tacrolimus là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là tacrolimus. Các biệt dược

Thuốc Thiabendazole: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Thiabendazole là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Thiabendazole. Các biệt dược NICZEN;Pilavos;Vazigoc

Thuốc Thiamin monohydrat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Thiamin monohydrat là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Thiamin monohydrat. Các biệt dược

Thuốc Thalidomid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Thalidomid là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Thalidomid. Các biệt dược

Thuốc Triprolidin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Triprolidin là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Triprolidin hydroclorid. Các biệt dược

Thuốc Terpin hydrat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terpin hydrat là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Terpin hydrate. Các biệt dược