Danh sách tổng hợp

Thuốc Zofenopril: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zofenopril là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Zofenopril calcium. Các biệt dược

Thuốc Zopiclone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zopiclone là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là zopiclone. Các biệt dược zopistad, Zopiclone 7.5-SL

Thuốc Zuclopenthioxol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zuclopenthioxol là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Zuclopenthixol. Các biệt dược

Thuốc Zinc Gluconate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zinc Gluconate là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Zinc Gluconate. Các biệt dược

Thuốc Zinc sulfate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zinc sulfate là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Zinc sulfate. Các biệt dược

Thuốc Zinc: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zinc là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Zinc gluconat, Zinc oxide. Các biệt dược

Thuốc Zinc oxide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zinc oxide là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Kẽm oxyd. Các biệt dược

Thuốc Zalcitabine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zalcitabine là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Zalcitabine. Các biệt dược Hivid

Thuốc Zolpidem: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zolpidem là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Zolpidem hemitartrate. Các biệt dược Jonfa 10mg

Thuốc Zidovudine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zidovudine là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Zidovudin. Các biệt dược MST Zidovudin 300mg; Retrovir