Danh sách tổng hợp

Thuốc Diprivan (Cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK Ltd, đ/c: Silk Road Business Park,...

Thuốc Diprivan (Cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK Ltd, đ/c: Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA) Hộp chứa 5 ống x 20ml SĐK VN-15720-12. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Propofol

Thuốc Propofol-Lipuro 0.5% (5mg/ml): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Propofol-Lipuro 0.5% (5mg/ml) Hộp 5 ống tiêm 20ml SĐK VN-13505-11 (công văn gia hạn hiệu SDK 17/11/2017). Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Propofol

Thuốc Propofol Injection BP ( 1%w/v)- Nirfol 1%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Thuốc Propofol Injection BP ( 1%w/v)- Nirfol 1% Hộp to chứa 10 hộp nhỏ x 1 ống 20ml SĐK VN-19284-15. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Propofol

Thuốc Propofol – Lipuro 0,5% 5mg/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Propofol - Lipuro 0,5% 5mg/ml Hộp 5 ống SĐK VN-13505-11. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Propofol

Thuốc Diprivan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diprivan Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 50ml SĐK VN-17251-13. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Propofol

Thuốc Etomidate- Lipuro: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Etomidate- Lipuro Hộp 10 ống, Nhũ dịch tiêm truyền, Tiêm truyền SĐK VN-10697-10 Gia hạn số 21239/QLD- ĐK ngày 15/12/2017. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Etomidate

Thuốc Propofol-Lipuro 1% (10mg/ ml): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Propofol-Lipuro 1% (10mg/ ml) Ống 20ml SĐK VN-5720-10. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Propofol

Thuốc Aerrane 100%/100ml B/1: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Aerrane 100%/100ml B/1 Chai 100ml SĐK VN-19793-16. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Isoflurane

Thuốc Aerrane 100%/250ml B/1: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Aerrane 100%/250ml B/1 Chai 250ml SĐK VN-19793-16. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Isoflurane

Thuốc Sevoflurane 100%/250ml B/1: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Sevoflurane 100%/250ml B/1 Chai nhôm 250ml SĐK VN-18162-14. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Sevofluran