Z

Thuốc Zexif 200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zexif 200 Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VN-10673-10. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefpodoxime proxetil

Thuốc Zenbitol-M: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zenbitol-M Hộp 1 vỉ x 7 viên SĐK VN-10666-10. Nhóm có thành phần Clindamycin phosphat; Clotrimazol; Metronidazol

Thuốc Zvezdochka Nasal Spray 0,1%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Zvezdochka Nasal Spray 0,1% Hộp 1 lọ x 15ml SĐK VD-5709-08. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Xylometazolin hydroclorid

Thuốc Zvezdochka Nasal Drop 0,05%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Zvezdochka Nasal Drop 0,05% Hộp 1 lọ x 10ml SĐK VD-5708-08. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Xylometazolin hydroclorid

Thuốc Zithronam: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zithronam Hộp 1vỉ x 6 viên SĐK VN-9382-09. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Azithromycin

Thuốc Zosu 250: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zosu 250 Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VN-3223-07. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefuroxime acetyl

Thuốc Zefone 1000 Injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Zefone 1000 Injection Hộp 1 Lọ 1g và 1 ống nước cất 10ml SĐK VN-8094-04. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Ceftriaxone

Thuốc Zinnat tablets 125mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Zinnat tablets 125mg SĐK VN-21285-18. Nhóm có thành phần
Hình ảnh Thuốc Zytimar

Thuốc Zytimar: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zytimar Hộp 1 lọ x 15ml SĐK VD-7025-09. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Gatifloxacin 15mg
Hình ảnh Thuốc ZALENKA

Thuốc ZALENKA: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc ZALENKA Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-11749-12. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Minocyclin hydroclorid Tương dương minocyclin 50mg