Danh sách tổng hợp

Thuốc Amidotrizoat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amidotrizoat là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Iohexol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Iohexol là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần chính là Iohexol. Các biệt dược

Thuốc Ioxitalamic acid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ioxitalamic acid là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần chính là Ioxitalamic acid.. Các biệt dược Telebrix

Thuốc Iopromide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Iopromide là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần chính là Iopromide. Các biệt dược Ultravist 300; Ultravist 370

Thuốc Iobitridol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Iobitridol là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần chính là Iobitridol. Các biệt dược Xenetix 300

Thuốc Barium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Barium là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần chính là Barium sulfate. Các biệt dược Arobarit; Bari sulfat; Haibaris