Danh sách tổng hợp

Thuốc Glutethimid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glutethimid là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Glutethimid. Các biệt dược

Thuốc Gonadotropin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gonadotropin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Human Chorionic Gonadotropin. Các biệt dược

Thuốc Granisetron: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Granisetron là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Granisetron HCl. Các biệt dược

Thuốc Ginkgo biloba leaf extract: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Ginkgo biloba leaf extract là thuốc gốc nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần chính là Cao khô Ginkgo biloba. Các biệt dược

Thuốc Ginkgo biloba extract: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Ginkgo biloba extract là thuốc gốc nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần chính là Cao khô Ginkgo biloba. Các biệt dược

Thuốc glucosidase: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc glucosidase là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Alpha glucosidase. Các biệt dược

Thuốc Glucosamine hydrochloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucosamine hydrochloride là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Glucosamine hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Glucosamine sulfate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucosamine sulfate là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Glucosamine sulfate. Các biệt dược

Thuốc Guaifenesin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Guaifenesin là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Guaiphenesin. Các biệt dược

Thuốc Glycin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glycin là thuốc gốc nhóm Thuốc khác có thành phần chính là Glycin. Các biệt dược