Danh sách tổng hợp

Thuốc Pancuronium bromid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pancuronium bromid là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc cisatracurium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc cisatracurium là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là cisatracurium. Các biệt dược Nimbex

Thuốc Pyridostigmin bromid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pyridostigmin bromid là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Pyridostigmine bromide. Các biệt dược Basori;Rimezig;Mestinon S.C.

Thuốc Oxybutynine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxybutynine là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Oxybutynine. Các biệt dược Oxypod 5

Thuốc Flavoxate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Flavoxate là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Flavoxate Hydrochloride. Các biệt dược Manduka;Gerdnill;Kuzbin;Winfla

Thuốc Papaverine hydrochloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Papaverine hydrochloride là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Papaverine. Các biệt dược

Thuốc Neostigmine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Neostigmine là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Neostigmin methylsulfate. Các biệt dược

Thuốc Pancuronium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pancuronium là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Pancuronium. Các biệt dược

Thuốc Tadalafil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tadalafil là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Tadalafil. Các biệt dược

Thuốc Pipecuronium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pipecuronium là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Pipecuronium bromid. Các biệt dược