Danh sách tổng hợp

Thuốc Trihexyphenidyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Trihexyphenidyl Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên, 500 viên SĐK VD-30410-18. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Trihexyphenidyl hydroclorid 2mg

Thuốc Danapha-Trihex 2: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Danapha-Trihex 2 Hộp 5 vỉ x 20 viên SĐK VD-26674-17. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Trihexyphenidyl hydroclorid 2 mg

Thuốc Apo-Trihex 2mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Apo-Trihex 2mg Lọ 500 viên SĐK VN-20709-17. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Trihexyphenidyl hydroclorid 2mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Sifrol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sifrol Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20132-16. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Pramipexole dihydrochloride monohydrate 0,25mg

Thuốc Pramipex 1: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pramipex 1 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-18462-14. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Pramipexol dihydrochlorid monohydrat. 1g

Thuốc Sifrol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sifrol Hộp 3 vỉ 10 viên SĐK VN-17272-13. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Pramipexol dihydrochlorid monohydrat (tương đương Pramipexol 0,26mg) 0,375mg

Thuốc Sifrol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sifrol Hộp 3 vỉ 10 viên SĐK VN-15735-12. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Pramipexole dihydrochloride monohydrate

Thuốc Sifrol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sifrol Hộp 3 vỉ 10 viên SĐK VN-15736-12. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Pramipexole dihydrochloride monohydrate
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Sifrol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sifrol Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-14928-12. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Pramipexole dihydrochloride monohydrate 1,0mg

Thuốc Danapha-Trihex 2: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Danapha-Trihex 2 Hộp 5 vỉ x 20 viên nén SĐK VD-14177-11. Nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần Trihexyphenidyl hydroclorid 2mg