Danh sách tổng hợp

Thuốc Vinzix: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vinzix Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 50 viên SĐK VD-28154-17. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 40mg

Thuốc Vinzix: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vinzix Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml; hộp 10 vỉ x 5 ống x 2ml SĐK VD-29913-18. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 20mg/2ml
Thuốc Agifuros

Thuốc Agifuros: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Agifuros Hộp 10 vỉ x 25 viên SĐK VD-27744-17. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 40 mg

Thuốc Furosan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Furosan Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-26581-17. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 40mg

Thuốc Furosemide Stada 40 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Furosemide Stada 40 mg Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên, hộp 1 chai x 500 viên SĐK VD-25987-16. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 40mg

Thuốc Spinolac 25mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Spinolac 25mg Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-26552-17. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Spironolacton 25mg

Thuốc Forumid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Forumid Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-26550-17. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 40mg

Thuốc BFS-Furosemide 40mg/4ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc BFS-Furosemide 40mg/4ml Hộp 5 vỉ x 2 túi nhôm x 1 ống nhựa x 4ml SĐK VD-25669-16. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 40mg/4ml

Thuốc A.T Furosemid inj: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc A.T Furosemid inj Hộp 5 ống, hộp 10 ống, hộp 20 ống x 2ml SĐK VD-25629-16. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 20mg/2ml

Thuốc Becosemid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Becosemid Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-24500-16. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 40 mg