Danh sách tổng hợp

Thuốc Rheumapain -f: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rheumapain -f Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng SĐK VD-18103-12. Nhóm có thành phần Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thương nhĩ tử, Thổ phục linh, Dây đau xương, Thiên niên kiện, Huyết giác.

Thuốc Razocon: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Razocon Hộp 1 lọ bột pha tiêm SĐK VN-19408-15. Nhóm có thành phần Cefoperazon + Sulbactam*

Thuốc Rifampicin-150mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rifampicin-150mg Hộp/ 1 Chai 250 viên SĐK VD-1042-06 (KÈM CV 6050/QLD-ĐK, 06/04/2018). Nhóm có thành phần Rifampicin

Thuốc Remeron 30mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Remeron 30mg Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-13787-11 (Có CV gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm có thành phần Mirtazapin

Thuốc RIBOMUSTIN (CS DÁN NHÃN, ĐÓNG GÓI THỨ CẤP VÀ XUẤT XƯỞNG: JANSSEN PHARMACEUTICA...

Thuốc RIBOMUSTIN (CS DÁN NHÃN, ĐÓNG GÓI THỨ CẤP VÀ XUẤT XƯỞNG: JANSSEN PHARMACEUTICA NV, BỈ) 0 SĐK VN2-570-17. Nhóm có thành phần Bendamustin

Thuốc Rostor: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rostor Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VD-23856-15. Nhóm có thành phần Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci)

Thuốc Razocon 2000: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Razocon 2000 Hộp 1 lọ bột pha tiêm SĐK VN-19408-15. Nhóm có thành phần Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri) + Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)

Thuốc Ridlor: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ridlor Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-17748-14. Nhóm có thành phần Clopidogrel (dưới dạng clopidogrel besylate)

Thuốc Remebentin 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Remebentin 100 Hộp 05 vỉ x 10 viên, Viên nang, Uống SĐK VN-9825-10. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Gabapentin

Thuốc Rotundin -30mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rotundin -30mg Hộp 10 vỉ x 10 viên; Viên nén; Uống SĐK VD-20927-14. Nhóm có thành phần Rotundin