Danh sách tổng hợp

Thuốc Beclometasone dipropionate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Beclometasone dipropionate là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Beclometasone dipropionate. Các biệt dược

Thuốc Bosentan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bosentan là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Bosentan monohydrat. Các biệt dược Misenbo

Thuốc Benserazide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Benserazide là thuốc gốc nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Besifloxacin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Besifloxacin là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Besifloxacin. Các biệt dược Besivance

Thuốc Bạch quả: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bạch quả là thuốc gốc nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần chính là Bạch quả (Ginkgo biloba). Các biệt dược

Thuốc Brinzolamid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Brinzolamid là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Brinzolamide. Các biệt dược

Thuốc Bismuth trioxid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bismuth trioxid là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là bismuth subcitrat. Các biệt dược Trymo

Thuốc Beta Caroten: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Beta Caroten là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Beta caroten. Các biệt dược

Thuốc Bạc nitrat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bạc nitrat là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Bromhexin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bromhexin là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Bromhexin hydrochloride. Các biệt dược