Danh sách tổng hợp

Thuốc Janumet XR 100mg/1000mg (đóng gói: Merck Sharp & Dohme B.V., địa chỉ: Waarderweg...

Thuốc Janumet XR 100mg/1000mg (đóng gói: Merck Sharp & Dohme B.V., địa chỉ: Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands) Lọ 14 viên, Lọ 28 viên SĐK VN-20571-17. Nhóm có thành phần Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate), Metformin HCl

Thuốc Janumet XR 50mg/1000mg (đóng gói: Merck Sharp & Dohme B.V., địa chỉ: Waarderweg...

Thuốc Janumet XR 50mg/1000mg (đóng gói: Merck Sharp & Dohme B.V., địa chỉ: Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands) Lọ 14 viên, Lọ 28 viên SĐK VN-20572-17. Nhóm có thành phần Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) , Metformin HCl

Thuốc JAKAVI TAB 15 MG 4X14’S: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc JAKAVI TAB 15 MG 4X14'S Hộp 4 vỉ x 14 viên SĐK VN2-571-17. Nhóm có thành phần Ruxolitinib (dưới dạng Ruxolitinib phosphat)

Thuốc JAKAVI TAB 20 MG 4X14’S: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc JAKAVI TAB 20 MG 4X14'S Hộp 4 vỉ x 14 viên SĐK VN2-572-17. Nhóm có thành phần Ruxolitinib (dưới dạng Ruxolitinib phosphat)

Thuốc Jointmeno 150mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jointmeno 150mg Hộp 1 vỉ x 1 hoặc 3 viên SĐK VN-20305-17. Nhóm có thành phần Natri Ibandronate

Thuốc JW Amigold 8,5% Injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc JW Amigold 8,5% Injection Túi polypropylen 250ml SĐK VN-18673-15. Nhóm có thành phần Acid amin thông thường *

Thuốc Jardiance 10mg B/30: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Jardiance 10mg B/30 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN2-605-17. Nhóm có thành phần Empagliflozin

Thuốc Jardiance 25mg B/30: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Jardiance 25mg B/30 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN2-606-17. Nhóm có thành phần Empagliflozin

Thuốc Janumet 50mg/ 850mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Janumet 50mg/ 850mg Hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK VN-17103-13. Nhóm có thành phần Metformin + Sitagliptin

Thuốc Jocet: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jocet Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-18969-15. Nhóm có thành phần Cetirizin