J

Thuốc Jefrexomin Tab.: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jefrexomin Tab. Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-7495-09. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefuroxime Axetil

Dược phẩm Joeton injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Dược phẩm Joeton injection SĐK VN-21308-18. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Joyloxin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Dược phẩm Joyloxin SĐK VN-21303-18. Nhóm có thành phần

Thuốc Jeitin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jeitin SĐK VN-21226-18. Nhóm có thành phần

Thuốc Jimenez: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jimenez Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-30341-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Hình ảnh Thuốc Jewell

Thuốc Jewell: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jewell Hộp 4 vỉ x 7 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VD-28466-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Mirtazapine 30mg

Thuốc Jiracek: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jiracek Hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK VD-28467-17. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Esomeprazol magnesi dihydrat tương đương Esomeprazol 40mg

Thuốc Jkyzamo: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jkyzamo Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-27055-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500 mg; Bromhexin hydroclorid 8 mg

Thuốc Jointmeno: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jointmeno Hộp 1 vỉ x 1 hoặc 3 viên SĐK VN-20305-17. Nhóm có thành phần Ibandronic acid (dưới dạng natri Ibandronate 168,75mg) 150mg

Thuốc Jectimin Tab: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Jectimin Tab Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VN-20777-17. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Rabeprazol natri 10mg