Danh sách tổng hợp

Thuốc Sutagran 25: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sutagran 25 Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên SĐK VD-30287-18. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat) 25 mg

Thuốc Timmak: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Timmak Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VD-27341-17. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Dihydroergotamin mesylat 3mg

Thuốc Taniz: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Taniz Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên SĐK VD-29081-18. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5 mg

Thuốc Reinal-5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Reinal-5 Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30346-18. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 5mg

Thuốc Mirenzine 5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mirenzine 5 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-28991-18. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5 mg

Thuốc Mirenzine 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mirenzine 10 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-27940-17. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 10 mg

Thuốc Reinal: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Reinal Hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-28482-17. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 10mg

Thuốc Mezapizin 5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mezapizin 5 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-26886-17. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5 mg

Thuốc Mezaflutin 5 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Mezaflutin 5 mg Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-29937-18. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid 5,9mg) 5mg

Thuốc Furunas: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Furunas Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-29227-18. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin hydroclorid 5,9mg) 5mg