Danh sách tổng hợp

Thuốc Deferoxamine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Deferoxamine là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Deferoxamine mesylate. Các biệt dược

Thuốc Xanh methylen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xanh methylen là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Methylene blue. Các biệt dược

Thuốc Than hoạt: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Than hoạt là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Than hoạt. Các biệt dược

Thuốc Naloxone hydrochloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Naloxone hydrochloride là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Naloxone hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Adrenaline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Adrenaline là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Adrenalin. Các biệt dược

Thuốc Folinat calci: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Folinat calci là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Leucovorin calcium. Các biệt dược

Thuốc Epinephrine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Epinephrine là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Epinephrin bitartrate. Các biệt dược

Thuốc Atropine sulfate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atropine sulfate là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Atropin sulfat. Các biệt dược

Thuốc Thiosulfate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Thiosulfate là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Sodium thiosulfate. Các biệt dược Vacosulfene; Hyposufen; Tiofene

Thuốc Metadoxine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Metadoxine là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Metadoxine. Các biệt dược Alcotela