Danh sách tổng hợp

Thuốc Dexketoprofen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dexketoprofen là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Dexketoprofen. Các biệt dược

Thuốc Aescin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aescin là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Aescin. Các biệt dược

Thuốc Etanercept: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Etanercept là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Etanercept. Các biệt dược Enbrel

Thuốc Febuxostat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Febuxostat là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là febuxostat. Các biệt dược

Thuốc Dexibuprofen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dexibuprofen là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Dexibuprofen. Các biệt dược

Thuốc Phenazone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Phenazone là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Phenazone + Lidocaine. Các biệt dược Otipax

Thuốc Probenecid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Probenecid là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Probenecid. Các biệt dược Auzitane

Thuốc Natri hyaluronat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Natri hyaluronat là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Sodium hyaluronate. Các biệt dược

Thuốc Diacerein: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diacerein là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Diacerein. Các biệt dược

Thuốc AzathioPrin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc AzathioPrin là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Azathioprin. Các biệt dược