Danh sách tổng hợp

Thuốc Aldactone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aldactone 10 vĩ x 10 viên,Viên nén,Uống SĐK VN-16854-13. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Spironolactone

Thuốc Thiazifar: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Thiazifar Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-16874-12. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Hydrochlorothiazid

Thuốc Aldactone Tab 25mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Aldactone Tab 25mg 0 SĐK VN-16854-13. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Spironolactone

Thuốc Mannitol 500ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mannitol 500ml Thùng 20 chai SĐK VD-23168-15. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần D-Mannitol

Thuốc Aldactone Tab 25mg 100’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Aldactone Tab 25mg 100's 10 vĩ x 10 viên, Viên nén, uống SĐK VN-16854-13. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Spironolactone

Thuốc Aldactone Tab 25mg 100`s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Aldactone Tab 25mg 100`s Viên nén SĐK VN-16854-13. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Spironolactone

Thuốc Furosemid 40mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Furosemid 40mg Hộp 10 vỉ x 30 viên SĐK VD-15874-11. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemide

Thuốc BFS-Furosemide 20mg/2ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc BFS-Furosemide 20mg/2ml Việt Nam SĐK Hộp 20 ống nhựa 2ml. Dung dịch tiêm. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemide

Thuốc Furosemid 40mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Furosemid 40mg Hộp 10 vỉ x 30 viên nén /Viên nén uống SĐK VD-15874-11. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemide

Thuốc Furosol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Furosol Hộp 10 ống x2ml SĐK VD-10925-10. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemide