Danh sách tổng hợp

Thuốc Primolut N: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Primolut N Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-19016-15. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Norethisterone

Thuốc SaVi Acarbose 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc SaVi Acarbose 100 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-24268-16. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Acarbose

Thuốc Rhinocort Aqua: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rhinocort Aqua Hộp 1 chai xịt mũi 120 liều SĐK VN-19560-16. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Budesonide

Thuốc Glucobay 50mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucobay 50mg Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-20231-17. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Acarbose

Thuốc Duphaston: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Duphaston Hộp 20 viên SĐK VN-12830-11 (Có CV gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Dydrogesterone

Thuốc Trajenta 5mg Tab B/30: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Trajenta 5mg Tab B/30 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-17273-13. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Linagliptin

Thuốc ZLATKO – 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc ZLATKO - 100 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-21483-14. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Sitagliptin

Thuốc Glucobay 50mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucobay 50mg Hộp 10 vỉ x 10 viên, Viên nén, Uống SĐK VN-20231-17. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Acarbose

Thuốc Saizen® liquid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Saizen® liquid 1 ống/ hộp,Dung dịch tiêm,Tiêm dưới da (SC) SĐK QLSP-0758-13. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Somatropin

Thuốc Rhinocort Aqua 64mcg/liều B/1: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Rhinocort Aqua 64mcg/liều B/1 Hộp 1 chai xịt mũi 120 liều SĐK VN-19560-16. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Budesonide