Danh sách tổng hợp

Thuốc Nước súc miệng TB: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Nước súc miệng TB chai 500ml SĐK VS-4928-16. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Acid boric

Thuốc Nước súc miệng T B * AROMA: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Thuốc Nước súc miệng T B * AROMA Chai 500; 300 ml dd súc miệng SĐK VNB-1137-02. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Menthol, sodium fluoride, zinc sulfate

Thuốc Thuốc bôi da Maica: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Thuốc bôi da Maica Hộp 1 lọ 8ml SĐK VD-30092-18. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Mỗi lọ 8ml chứa: Acid boric 800mg

Thuốc Povidone Iodine 10%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Povidone Iodine 10% Hộp 1 lọ 20ml; hộp 1 lọ 90ml SĐK VD-26838-17. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Povidone iodine 10% (kl/tt)
Hình ảnh Thuốc Bozypaine

Thuốc Bozypaine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bozypaine Hộp 1 tuýp 24 viên SĐK VD-28659-18. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Cetylpyridinium clorid 1,5mg

Thuốc Povidon Iodin 10%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Povidon Iodin 10% Hộp 1 chai 25ml, Chai 90ml SĐK VD-26455-17. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Mỗi 25ml chứa: Povidon iodin 2,5 g

Thuốc Handine 10%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Handine 10% Hộp 1 chai 50 ml; hộp 1 chai 100 ml; chai 1000 ml SĐK VD-26495-17. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Mỗi 50 ml chứa: Povidon iod 5g

Thuốc Povidine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Povidine Hộp 10 miếng gạc (10 x 10 cm) tẩm thuốc mỡ Povidine 10%; hộp 10 miếng gạc (7 x 7 cm) tẩm thuốc mỡ Povidine 10% SĐK VD-24154-16. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Mỗi 1,5 g chứa: Povidon iod 0,15g

Thuốc Piodincarevb: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Piodincarevb Lọ 100 gam, 250 gam SĐK VD-24408-16. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Mỗi 100 g chứa: Povidon iod 10g

Thuốc Asapnano: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Asapnano Hộp 1 chai x 60 ml SĐK VD-23882-15. Nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần Mỗi 60 ml chứa:  Acid boric 1,2g