Danh sách tổng hợp

Thuốc Magnesium Aspartate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Magnesium Aspartate là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Magnesium Aspartate. Các biệt dược

Thuốc Calcium Glucoheptonate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Calcium Glucoheptonate là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Calci glucoheptonat. Các biệt dược

Thuốc Phospholipid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Phospholipid là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Phospholipid. Các biệt dược

Thuốc Vitamin D2: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vitamin D2 là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Ergocalciferol. Các biệt dược

Thuốc lysine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc lysine là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là lysine. Các biệt dược

Thuốc DL-alpha tocopheryl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc DL-alpha tocopheryl là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là DL-alpha tocopheryl acetate. Các biệt dược

Thuốc Thiamin monohydrat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Thiamin monohydrat là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Thiamin monohydrat. Các biệt dược

Thuốc Zinc Gluconate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zinc Gluconate là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Zinc Gluconate. Các biệt dược

Thuốc Axit Folic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Axit Folic là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Axit folic. Các biệt dược

Thuốc alpha lipoic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc alpha lipoic là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Alpha Lipoic Acid. Các biệt dược