Danh sách tổng hợp

Thuốc Vildagliptin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vildagliptin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Vildagliptin. Các biệt dược

Thuốc Vardenafil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vardenafil là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Vardenafil. Các biệt dược Levitra; Vardelena

Thuốc Vitamin D2: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vitamin D2 là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Ergocalciferol. Các biệt dược

Thuốc Valganciclovir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Valganciclovir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Valganciclorvir Hydrochloride. Các biệt dược Valcyte

Thuốc Vitamin B3: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vitamin B3 là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Vitamin B3. Các biệt dược

Thuốc Vitamin D2: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vitamin D2 là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Ergocalciferol. Các biệt dược

Thuốc Vitamin B5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vitamin B5 là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Vitamin B5. Các biệt dược

Thuốc Vitamin B6: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vitamin B6 là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Pyridoxine hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Vitamin B2: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vitamin B2 là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Riboflavin. Các biệt dược

Thuốc Vincamine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vincamine là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Vincamine. Các biệt dược