Danh sách tổng hợp

Thuốc Proraf: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Proraf Hộp 5 vỉ x 10 viên nang SĐK VN-14709-12 (CV 6194/QLD-ĐK này 05/5/2017 gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Tacrolimus

Thuốc Minoxidil Baillleul 2%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Minoxidil Baillleul 2% Hộp 1 chai 60ml SĐK VN-15898-12. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Minoxidil

Thuốc Minoxidil Bailleul 5%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Minoxidil Bailleul 5% Hộp 1 chai 60ml SĐK VN-15899-12. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Minoxidil

Thuốc Panthenol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Panthenol Hộp 01 tube SĐK VD-26394-17. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Dexpanthenol

Thuốc regaxidil ;20 mg/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc regaxidil ;20 mg/ml Dung dịch xịt ngoài ra, lọ 60ml, hộp 1 lọ SĐK VN-18854-15. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần minoxidil

Thuốc Ery Children 250mg (xuất xưởng: Laboratoires Bouchara Recordati): Hướng dẫn sử dụng, tác...

Thuốc Ery Children 250mg (xuất xưởng: Laboratoires Bouchara Recordati) H/24 gói, Cốm pha hỗn dịch, Uống SĐK VN-18965-15. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Erythromycin

Thuốc Bonpile: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bonpile Hộp/3 vỉ x10 viên SĐK VN-20788-17. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Isotretinoin

Thuốc Emycin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Emycin Hộp 24 gói SĐK VD-21134-14. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Erythromycin

Thuốc Mydugyno: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mydugyno Hộp 1 chai x 120ml, dạng gel, dùng ngoài SĐK VD-22105-15. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Mangiferin

Thuốc Fluocinolon: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fluocinolon Dùng ngoài, thuốc mỡ bôi da SĐK VD-26392-17. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Fluocinolon acetonid