Danh sách tổng hợp

Thuốc Magnesium Aspartate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Magnesium Aspartate là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Magnesium Aspartate. Các biệt dược

Thuốc Mesalazin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mesalazin là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Mesalazine. Các biệt dược Pentasa

Thuốc Methylphenidate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Methylphenidate là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Methylphenidate. Các biệt dược Aptensio XR, Concerta, Metadate CD, Metadate ER

Thuốc Methylcobalamine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Methylcobalamine là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Methylcobalamine. Các biệt dược Kalmeco; Methycobal

Thuốc Magnesium sulphate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Magnesium sulphate là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Magnesi sulfat. Các biệt dược

Thuốc Melatonin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Melatonin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là melatonin. Các biệt dược

Thuốc Meropenem: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Meropenem là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Meropenem. Các biệt dược

Thuốc Myrtol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Myrtol là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Myrtol 120mg. Các biệt dược Comyrtol

Thuốc Mepivacaine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mepivacaine là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Montelukast: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Montelukast là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Montelukast. Các biệt dược Movabis,Breathezy 4