Danh sách tổng hợp

Thuốc ATROPIN SULPHAT: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc ATROPIN SULPHAT Hộp 20 ống x 1 ml, hộp 50 ống x 1ml, hộp 100 ống x 1ml SĐK VD-24376-16. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Atropin sulfat

Thuốc Adrenaline-BFS 1mg/1ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Adrenaline-BFS 1mg/1ml H/10 SĐK VD-21546-14. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Adrenalin

Thuốc Calcium Folinat Injection 10mg/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Calcium Folinat Injection 10mg/ml Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-15844-12. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Calcium folinate

Thuốc Atropin sulfat Kabi 0,1%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Atropin sulfat Kabi 0,1% H/1 SĐK VD-21952-14. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Atropin sulfat

Thuốc Desfonak 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Desfonak 500mg H 10 lọ bột đông khô pha tiêm SĐK VN-12315-11. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Deferoxamine mesylate

Thuốc Adrenaline – BFS 1mg/1ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Adrenaline - BFS 1mg/1ml H 10 ống nhựa 1ml DD tiêm SĐK VD-21546-14. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Adrenalin

Thuốc Adrenaline-BFS: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Adrenaline-BFS Hộp 10 ống nhựa x 1ml, Dung dịch tiêm, Tiêm SĐK VD-21546-14. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Adrenalin

Thuốc ANEXATE: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc ANEXATE Ống 5ml SĐK VN-12445-11. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Flumazenil

Thuốc Atropin sulfat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atropin sulfat Hộp 100 ống x 1ml; dung dịch tiêm SĐK VD-6032-08. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Atropin sulfat

Thuốc Atropin sulfat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atropin sulfat Hộp 10 ống x 1ml SĐK 5044/QLD-KD. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Atropin sulfat