Danh sách tổng hợp

Thuốc Vardenafil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vardenafil là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Vardenafil. Các biệt dược Levitra; Vardelena

Thuốc Dienogest: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dienogest là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Dienogest. Các biệt dược

Thuốc Clomifen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clomifen là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Clomifen citrat. Các biệt dược

Thuốc Gonadotropin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gonadotropin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Human Chorionic Gonadotropin. Các biệt dược

Thuốc Propylthiouracil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Propylthiouracil là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Vildagliptin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vildagliptin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Vildagliptin. Các biệt dược

Thuốc Nateglinid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nateglinid là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Nateglinide. Các biệt dược Glysta

Thuốc Dapagliflozin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dapagliflozin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Dapagliflozine. Các biệt dược

Thuốc Desogestrel: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Desogestrel là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Desogestrel. Các biệt dược Cerazette;Embevin 28

Thuốc Linagliptin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Linagliptin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Linagliptin. Các biệt dược Trajenta;Tranagliptin