Thuốc Sosdol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sosdol Bìa kẹp 1 vỉ, hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm. Bìa kẹp 1 vỉ, hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 6 vỉ x 15 viên nang mềm SĐK VD-11512-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Diclofenac kali 25mg

Thuốc Pyrolox: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pyrolox Hộp 2 lọ thuốc tiêm bột đông khô + 2 ống dung môi 2ml, hộp 10 lọ thuốc tiêm bột đông khô + 10 ống dung môi 2ml SĐK VD-11524-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Piroxicam 20mg

Thuốc Biragan Extra: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biragan Extra Hộp 10 vỉ x 5 viên, hộp 20 vỉ x 5 viên, hộp 10 vỉ x 4 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-10089-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg; Cafein 65mg

Thuốc Biragan F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biragan F Hộp 10 vỉ x 4 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 5 viên, hộp 20 vỉ x 5 viên nén SĐK VD-10090-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg; Pseudoephedrin hydroclorid 30mg, Clorpheniramin maleat 2mg