Danh sách tổng hợp

Dầu xoa, cao xoa Thuốc mỡ nghệ mật ong: Hướng dẫn sử dụng, tác...

Dầu xoa, cao xoa Thuốc mỡ nghệ mật ong Hộp 1 tuýp 10g thuốc mỡ SĐK VNB-1502-04. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Nghệ tươi, Mật ong

Dầu xoa, cao xoa Tiger Balm Red: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dầu xoa, cao xoa Tiger Balm Red Hộp 1 lọ thuỷ tinh 19,4g; 30g SĐK VN-3024-07. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Camphor, Dementholised mint oil, Cajuput oil, Menthol, Clove oid
Hình ảnh Dầu xoa

Dầu xoa, cao xoa Cao sao vàng: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dầu xoa, cao xoa Cao sao vàng Hộp 1 hộp thiếc 4g; hộp 1 hộp thiếc 10g; hộp 1 chai 20g SĐK VD-26922-17. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Mỗi 4g chứa: Camphor 849,2mg; Menthol 425,2mg; Tinh dầu Bạc hà 525,2mg; Tinh dầu đinh hương 130,8mg; Tinh dầu tràm 210,8mg; Tinh dầu quế 53,2mg

Dầu xoa, cao xoa Cao sao vàng: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dầu xoa, cao xoa Cao sao vàng Hộp 1 lọ 3g, 4g, 8g, 10g SĐK VD-24346-16. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Mỗi 3g cao chứa: Menthol 33,66 mg; Camphor 584,16 mg; Tinh dầu bạc hà 178,22 mg; Tinh dầu tràm 643,56 mg; Tinh dầu hương nhu 56,44 mg; Tinh dầu quế 56,44 mg

Dầu xoa, cao xoa Tussidrop: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Dầu xoa, cao xoa Tussidrop SĐK VD-22932-15. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Eucalyptol 100 mg; Tinh dầu tràm 50 mg; Menthol 0,5 mg; Tinh dầu gừng 0,75 mg; Tinh dầu tần 0,36 mg

Dầu xoa, cao xoa Cao sao vàng: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dầu xoa, cao xoa Cao sao vàng SĐK VD-22992-15. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Mỗi 3g chứa: Tinh dầu long não 0,825g; Tinh dầu bạc hà 0,270g; Tinh dầu tràm 0,270g; Tinh dầu hương nhu 0,090g; Tinh dầu quế 0,015g
Hình ảnh Dầu xoa

Dầu xoa, cao xoa Dầu khuynh diệp OPC: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Dầu xoa, cao xoa Dầu khuynh diệp OPC Hộp 1 chai 15ml; vỉ 1 chai 25ml SĐK VD-20453-14. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Eucalyptol 9,725g/15ml; Camphor 2,812g/15ml

Dầu xoa, cao xoa Cao sao vàng: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dầu xoa, cao xoa Cao sao vàng Hộp x 24 hộp x 4g. Hộp 4g. Hộp 8g SĐK VD-20629-14. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Menthol 4,1g/100g; Long não (Camphor) 25,8g/100g; Tinh dầu Bạc hà 12,5g/100g; Tinh dầu Tràm 8,8g/100g; Tinh dầu Đinh Hương 0,9g/100g; Tinh dầu Quế 1,4g/100g

Dầu xoa, cao xoa Eagle Brand Muscle Rub: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Dầu xoa, cao xoa Eagle Brand Muscle Rub Hộp 1 chai 85ml SĐK VN-16996-13. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Menthol 12,5%w/w; Methyl salicylate 40%w/w; Camphor 12,5%w/w

Dầu xoa, cao xoa Dầu xoa Siang Pure Oil: Hướng dẫn sử dụng, tác...

Dầu xoa, cao xoa Dầu xoa Siang Pure Oil Hộp 1 lọ 3ml; hộp 1 lọ 7ml; hộp 1 lọ 25ml SĐK VN-16138-13. Nhóm Dầu xoa, cao xoa có thành phần Menthol 0,386g/ml; Peppermint Oil 0,396ml/ml; Camphor 0,069g/ml