Danh sách tổng hợp

Thuốc Vinphatoxin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vinphatoxin Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml; hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml SĐK VD-28703-18. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Mỗi ống 1ml chứa: Oxytocin 5IU

Thuốc Vinphatoxin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vinphatoxin Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml; hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml SĐK VD-26323-17. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Mỗi ống 1ml chứa: Oxytocin 10IU

Thuốc Oxytocin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxytocin Hộp 20 vỉ x 5 ống 1 ml SĐK VN-20167-16. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Oxytocin 5IU/1 ml

Thuốc Oxyvagin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxyvagin Hộp 1 vỉ x 10 ống 1ml SĐK VN-20133-16. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Oxytocin 10IU/ml

Thuốc Oxytocin injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxytocin injection Hộp 10 ống 1 ml SĐK VN-16813-13. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Oxytocin 5IU/1ml

Thuốc Neo-Ergo Injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Neo-Ergo Injection Hộp 10 ống 1ml SĐK VN-16504-13. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Methylergonovine maleate 0,2mg/ml

Thuốc Tonadione Inj: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tonadione Inj Hộp 10 ống x 1ml, Hộp 50 ống x 1ml SĐK VN-16240-13. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Phytonadione 10mg/ml

Thuốc Ofost: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ofost Hộp 10 ống x 1ml SĐK VN-15820-12. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Oxytocin

Thuốc Eruvin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Eruvin Hộp 50 ống x 1ml SĐK VN-15882-12. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Methylergometrine Maleate

Thuốc Oxytocin injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxytocin injection Hộp 10 ống 1ml SĐK VN-14945-12. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Oxytocin