Danh sách tổng hợp

Thuốc Glycin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glycin là thuốc gốc nhóm Thuốc khác có thành phần chính là Glycin. Các biệt dược

Thuốc Orlistat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Orlistat là thuốc gốc nhóm Thuốc khác có thành phần chính là Orlistat. Các biệt dược Orlistat

Thuốc Aspartame: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aspartame là thuốc gốc nhóm Thuốc khác có thành phần chính là Aspartame. Các biệt dược Aspamic; Aspartab 10mg; Aspartam 25mg

Thuốc Sibutramine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sibutramine là thuốc gốc nhóm Thuốc khác có thành phần chính là Sibutramine.. Các biệt dược Obirax 10; Reductil; Reductramine 10mg

Thuốc Buflomedil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Buflomedil là thuốc gốc nhóm Thuốc khác có thành phần chính là Buflomedil. Các biệt dược Inbionetpondil; Buflomedil 1%