Thuốc Utrogestan 100mg (Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng bởi: Besins Manufacturing Belgium, địa chỉ: Groot – Bijgaardenstraat, 128 1620 Drogenbos, Belgium): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Utrogestan 100mg (Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng bởi: Besins Manufacturing Belgium, địa chỉ: Groot – Bijgaardenstraat, 128 1620 Drogenbos, Belgium) Hộp 2 vỉ x 15 viên SĐK VN-19019-15. Nhóm có thành phần Progesterone (dạng hạt mịn)

Thuốc Utrogestan 100mg (Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng bởi: Besins Manufacturing Belgium, địa chỉ: Groot – Bijgaardenstraat, 128 1620 Drogenbos, Belgium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Utrogestan 100mg (Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng bởi: Besins Manufacturing Belgium, địa chỉ: Groot – Bijgaardenstraat, 128 1620 Drogenbos, Belgium Hộp 2 vỉ x 15 viên SĐK VN-19019-15. Nhóm có thành phần Progesteron