Danh sách tổng hợp

Thuốc Utrogestan 100mg (Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng bởi: Besins Manufacturing Belgium,...

Thuốc Utrogestan 100mg (Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng bởi: Besins Manufacturing Belgium, địa chỉ: Groot - Bijgaardenstraat, 128 1620 Drogenbos, Belgium) Hộp 2 vỉ x 15 viên SĐK VN-19019-15. Nhóm có thành phần Progesterone (dạng hạt mịn)

Thuốc Utrogestan 100mg (Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng bởi: Besins Manufacturing Belgium,...

Thuốc Utrogestan 100mg (Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng bởi: Besins Manufacturing Belgium, địa chỉ: Groot - Bijgaardenstraat, 128 1620 Drogenbos, Belgium Hộp 2 vỉ x 15 viên SĐK VN-19019-15. Nhóm có thành phần Progesteron

Thuốc Ultracet: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ultracet Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-16803-13. Nhóm có thành phần Tramadol HCL, Paracetamol

Thuốc Ultracet 37,5mg + 325mg Tab B/30: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Ultracet 37,5mg + 325mg Tab B/30 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-16803-13. Nhóm có thành phần Tramadol HCl + Paracetamol

Thuốc Uromitexan 400mg/ 4ml Inj B/15: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Uromitexan 400mg/ 4ml Inj B/15 Hộp 15 ống x 4ml SĐK VN-10698-10 (có CV gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna

Thuốc u- stone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc u- stone Hộp 60 gói x 3g SĐK VN-18256-14. Nhóm có thành phần kali citrate

Thuốc utrogestan 200mg capsule 1×7’s; 1×8’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc utrogestan 200mg capsule 1x7's; 1x8's Hộp 15 viên (1 vỉ 7 viên + 1 vỉ 8 viên) SĐK VN-19020-15. Nhóm có thành phần progesteron

Thuốc Ulcogen 800mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ulcogen 800mg Hộp 4 vỉ x 5 ống nhựa SĐK VD- 25548-16. Nhóm có thành phần Piracetam

Thuốc Ultibro Breezhaler Cap 110/50mcg 30’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Ultibro Breezhaler Cap 110/50mcg 30's Hộp 5 vỉ x 6 viên kèm 01 dụng cụ hít,Bột hít chứa trong nang cứng,bột để hít SĐK VN2-574-17. Nhóm có thành phần Indacaterol maleate + Glycopyrronium bromide

Thuốc Unitrexates 50mg/2ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Unitrexates 50mg/2ml Hộp 10 lọ x 2ml; dung dịch tiêm, thuốc tiêm SĐK VN2-222-14 Công văn gia hạn số đăng ký 21346/QLD-ĐK ngày 18 tháng 12 năm 2017. Nhóm có thành phần Methotrexat