Thuốc pendo-Pregabalin 50mg (SXNQ của: Pendopharm của công ty Pharmascience INC; Địa chỉ: 6111 Royalmount Avenue Suite 100, Montreal, Quebec, Canada, H4P2T4): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc pendo-Pregabalin 50mg (SXNQ của: Pendopharm của công ty Pharmascience INC; Địa chỉ: 6111 Royalmount Avenue Suite 100, Montreal, Quebec, Canada, H4P2T4) Hộp 1 vỉ x 15 viên, hộp 6 vỉ x 15 viên, hộp 10 vỉ x 15 viên SĐK VD-28388-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Pregabalin