Danh sách tổng hợp

Thuốc Ezgysta: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ezgysta Hộp 4 vỉ x 14 viên SĐK 5070/QLD-KD. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Pregabalin

Thuốc pendo-Pregabalin 50mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc pendo-Pregabalin 50mg Hộp 1 vỉ x 15 viên, hộp 6 vỉ x 15 viên, hộp 10 vỉ x 15 viên SĐK VD-28388-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Pregabalin

Thuốc Lamictal 25mg(đóng gói tại GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd đ/c 1061 Moutain Highway, Boronia...

Thuốc Lamictal 25mg(đóng gói tại GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd đ/c 1061 Moutain Highway, Boronia VIC 3155, Australia) Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-15906-12. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Lamotrigine

Thuốc Prosgesy 50mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Prosgesy 50mg Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN-17346-13. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Topiramate

Thuốc Citalopram Stada 20mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Citalopram Stada 20mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-27521-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Citalopram

Thuốc Citalopram Stada 10mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Citalopram Stada 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-27520-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Citalopram

Thuốc Sizodon: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sizodon Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-13390-11 (Kèm công văn số 21246/QLD-ĐK ngày 15/12/2017 về việc duy trì hiệu lực số đăng ký thuốc. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Risperidone

Thuốc Topamax 50mg Tab B/60: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Topamax 50mg Tab B/60 Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN-20529-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Topiramate

Thuốc pendo-Pregabalin 50mg (SXNQ của: Pendopharm của công ty Pharmascience INC; Địa chỉ: 6111...

Thuốc pendo-Pregabalin 50mg (SXNQ của: Pendopharm của công ty Pharmascience INC; Địa chỉ: 6111 Royalmount Avenue Suite 100, Montreal, Quebec, Canada, H4P2T4) Hộp 1 vỉ x 15 viên, hộp 6 vỉ x 15 viên, hộp 10 vỉ x 15 viên SĐK VD-28388-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Pregabalin

Thuốc Quibay (Cơ sở sở hữu giấy phép sản phẩm: AS “Kalceks”, đ/c: 53,...

Thuốc Quibay (Cơ sở sở hữu giấy phép sản phẩm: AS "Kalceks", đ/c: 53, Krustpils Str.Riga, LV-1057, Latvia) Hộp 10 ống x 5 ml, Dung dịch tiêm, Tiêm SĐK VN-15822-12. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam