C

Dược phẩm Cao khô Diếp cá: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Dược phẩm Cao khô Diếp cá SĐK VD-26052-17. Nhóm có thành phần

Thuốc Cao ích mẫu – BVP: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Cao ích mẫu - BVP SĐK VD-21197-14. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Cao khô Bá Bệnh: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Dược phẩm Cao khô Bá Bệnh SĐK VD-26050-17. Nhóm có thành phần

Thuốc Candelong-8: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Candelong-8 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-18564-14. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Candesartan Cilexetil 8 mg

Dược phẩm Cao khô Bìm bìm biếc: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dược phẩm Cao khô Bìm bìm biếc SĐK VD-26051-17. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Cao xương khớp hỗn hợp: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dược phẩm Cao xương khớp hỗn hợp SĐK VD-29318-18. Nhóm có thành phần

Thuốc Chymodk: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Chymodk SĐK VD-22871-15. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Alpha Chymotrypsin 8400 đơn vị USP

Thuốc Cehitas 8: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cehitas 8 Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30186-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Betahistin dihydroclorid 8 mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Cancetil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cancetil Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-21075-14. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Candesartan Cilexetil 16mg

Dược phẩm Cao khô Cà gai leo: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dược phẩm Cao khô Cà gai leo SĐK VD-28761-18. Nhóm có thành phần