Danh sách tổng hợp

Thuốc Oxomemazine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxomemazine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Triprolidin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Triprolidin là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Triprolidin hydroclorid. Các biệt dược

Thuốc Olopatadine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Olopatadine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Olopatadine hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Oxomemazine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxomemazine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Oxomenazin hydroclorid. Các biệt dược

Thuốc Levocetirizine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Levocetirizine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Levocetirizine dihydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Alimemazine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alimemazine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Alimemazine tartrat. Các biệt dược

Thuốc Cetirizine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cetirizine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Cetirizine dihydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Cromolyn sodium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cromolyn sodium là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Natri Cromolyn. Các biệt dược

Thuốc Alimemazine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alimemazine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Trimeprazine. Các biệt dược

Thuốc Cetirizine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cetirizine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần chính là Cetirizine hydrochloride. Các biệt dược