Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 14 vỉ x 7 viên SĐK VN-16589-13. Nhóm có thành phần Telmisartan + Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate)

Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất sưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger STR. 173 55276 Ingelheim am Rhein, Germany): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất sưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger STR. 173 55276 Ingelheim am Rhein, Germany) Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 14 vỉ x 7 viên SĐK VN-16590-13. Nhóm có thành phần Telmisartan + Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate)

Thuốc TS-One Capsule 25 (cơ sở đóng gói: OLIC (Thailand) Limited., địa chỉ: 166 Bangpa-In Inductrial Estate, Udomsorayuth Road, Moo 16, Bangkrason, Bangpa-In, Ayutthaya 13160, Thailand): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc TS-One Capsule 25 (cơ sở đóng gói: OLIC (Thailand) Limited., địa chỉ: 166 Bangpa-In Inductrial Estate, Udomsorayuth Road, Moo 16, Bangkrason, Bangpa-In, Ayutthaya 13160, Thailand) Hộp 4 vỉ x 14 viên SĐK VN-20694-17. Nhóm có thành phần Tegafur + Gimeracil + Oteracil kali