Danh sách tổng hợp

Thuốc Clavulanate Potassium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clavulanate Potassium là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Potassium Clavulanate. Các biệt dược

Thuốc Mesalazin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mesalazin là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Mesalazine. Các biệt dược Pentasa

Thuốc Amoxicilin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amoxicilin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Amoxiciline. Các biệt dược Amitron; Amoxicilin; Amoxfap; Fleming Infection; Euromox

Thuốc Glutethimid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glutethimid là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Glutethimid. Các biệt dược

Thuốc Clomifen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clomifen là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Clomifen citrat. Các biệt dược

Thuốc Emtricitabin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Emtricitabin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Emtricitabin. Các biệt dược

Thuốc Timonacicum: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Timonacicum là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Timonacicum. Các biệt dược Heparegen

Thuốc Ringer lactat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ringer lactat là thuốc gốc nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần chính là Ringer lactat. Các biệt dược

Thuốc Vildagliptin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vildagliptin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Vildagliptin. Các biệt dược

Thuốc Gonadotropin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gonadotropin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Human Chorionic Gonadotropin. Các biệt dược