Danh sách tổng hợp

Thuốc Tenofovir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tenofovir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là tenofovir disoproxil fumarat. Các biệt dược

Thuốc Timonacicum: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Timonacicum là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Timonacicum. Các biệt dược Heparegen

Thuốc Phospholipid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Phospholipid là thuốc gốc nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần chính là Phospholipid. Các biệt dược

Thuốc Clavulanate Potassium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clavulanate Potassium là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Potassium Clavulanate. Các biệt dược

Thuốc Propylthiouracil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Propylthiouracil là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Vildagliptin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vildagliptin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Vildagliptin. Các biệt dược

Thuốc Osimertinib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Osimertinib là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là . Các biệt dược Tagrisso

Thuốc Vardenafil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vardenafil là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Vardenafil. Các biệt dược Levitra; Vardelena

Thuốc Ringer lactat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ringer lactat là thuốc gốc nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần chính là Ringer lactat. Các biệt dược

Thuốc Emtricitabin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Emtricitabin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Emtricitabin. Các biệt dược