Danh sách tổng hợp

Thuốc Tiphagastrocid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tiphagastrocid Hộp 10 vỉ x 10 viên nhai SĐK VNA-3017-05. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone, Procaine

Thuốc Tiphancid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tiphancid Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 200 viên nén SĐK VNA-2865-05. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Tricalcium phosphate

Thuốc Alusi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alusi Hộp 1 tuýp x 10 viên nén SĐK VNA-4661-01. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Aluminum hydroxide, magnesium trisilicate

Thuốc Simegaz Plus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Simegaz Plus Hộp 20 gói x 10ml hỗn dịch uống SĐK VD-0662-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone

Thuốc Simelox: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Simelox Hộp 1 lọ 40; 240 viên nhai; Hộp 10 vỉ x 8 viên nhai SĐK VNB-0232-02. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone

Thuốc Simelox: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Simelox Hộp 240; lọ 40; hộp 10 vỉ X 8 viên nén nhai SĐK VNB-0754-01. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone

Thuốc Varogel 10ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Varogel 10ml Hộp 20 gói x 10ml hỗn dịch SĐK VNB-4589-05. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone